För att kunna ge betyg på filmer i HelgoDVD måste du ange vilken sorts betygsskala du använder. När ett medelbetyg för en film ges räknas då betygen om efter vilken skala de är i, och visas i valfri betygsskala. Ange lägsta och högsta möjliga betyg, samt (om du vill) vad betygssystemet kallas. Betygsgränserna måste vara numeriska värden (t.ex. 0-10, 1-10, 1-5, 12-17 eller -0.44-3.14).
Om du tidigare har sparat en betygsskala kommer den att ersättas med den nya, och tidigare satta betyg kommer att räknas om till den nya skalan.

Undre betygsgräns:
Övre betygsgräns:
Graderingssystemets namn / enhet:
Användarnamn:
Lösenord: